VISĂTOR PRIN UNIVERS

ANUAL DE ZIUA ASTRONOMIEI

· PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi);

În contextul curriculumului interdisciplinar și transdisciplinar elevii trebuie să fie capabili să realizeze conexiuni între disciplinele înrudite din aria curriculară.

Pe parcursul anilor de studiu elevii se confruntă cu foarte multe noțiuni din astronomie însă din lipsa unei discipline Astronomie aceștia se lovesc de multe neînțelesuri.

Nevoia de studiu despre planete o întâlnim încă din clasele primare și perpetuează până la terminarea ciclului superior al liceului.

Acest proiect se dorește a fi o dezvoltare a nevoilor elevilor pe teme de astronomie și astrofizică.

C.2. Scopul proiectului;

- educarea şi mobilizarea tinerei generaţii şi implicarea cadrelor didactice în vederea valorificării experienţei în domeniul astronomiei

C.3. Obiectivele specifice ale proiectului;

- promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele matematică, fizică, geografie şi astronomie şi se adresează tuturor elevilor care au aptitudini, înclinaţii şi interese deosebite în cunoaşterea universului.

- îndrumarea elevilor în procesul de redescoperire a locului nostru în Univers, prin explorarea cerului şi antrenarea lor într-o competiţie a descoperirii magiei spaţiului cosmic;

- conştientizarea impactului astronomiei şi al altor ştiinţe fundamentale asupra vieţii noastre de zi cu zi şi înţelegea modului în care informaţia ştiinţifică poate contribui la consolidarea unei societăţi mai echitabile şi mai tolerante;

- stimularea interesului copiilor şi tinerilor faţă de rezultatele cercetărilor din domeniul astronomiei şi altor ştiinţe înrudite, precum şi faţă de gândirea critică şi procesul cercetării ştiinţifice care au dus la aceste rezultate.

C.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul;

Grupul ţintă este format din elevi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, cadre didactice din învăţământul preuniversitar, cercetători.

C.5. Beneficiarii direcți și indirecți;

elevi, părinti, cadre didactice


Visător prin Univers
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!